Чи потрібна печатка?

Були прийняті ряд нормативно-правових актів, які скасовують обов'язкове застосування печаток. Закон України від 15.04.2014 № 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» спрямований на відмову від обов'язковості та перехід до добровільність використання печаток суб'єктами господарювання приватного права.
Однак відповідно до статті 81 Цивільного кодексу України юридична особа на підставі установчих документів. Юридична особа приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом.

Постановою Кабінету Міністрів від 16.11.2011 № 1182 затверджено модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю, пунктом 5 якого встановлено, що товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, може мати фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити.

Якщо в установчих документах юридичної особи приватного права зазначено про наявність печатки, вона повинна використовуватися.

 Згідно зі статтею 74 Господарського кодексу України державне комерційне підприємство є суб'єктом підприємницької діяльності, діє на основі статуту або модельного статуту і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому на праві господарського видання майном згідно з цим Кодексом та іншими законами, прийнятими відповідно до цього Кодексу.

Статтею 76 Господарського кодексу України встановлено, що казенне підприємство є юридичною особою, має відповідні рахунки в установах державного банку, печатку із своїм найменуванням.

Виходить, що застосування печаток є обов'язковим, стало більш спрощеним, але все одно обов'язковим. Тим більше якщо для підприємців і юридичних осіб використання печатки спростилося, то для інших вони просто необхідні. Печатки повинні мати нотаріуси, експерти, лікарі, адвокати, органи державної влади та місцевого самоврядування. Застосування печаток даними структурами прописані прямими нормами законів України, які регулюють їх діяльність.