COLOP S 120 Mini-Dater

розмір шрифту: 3,8 мм / варіанти виконання: місяць цифрами, місяць російськими буквами, місяць латинськими буквами